ถ่ายภาพครอบครัว | แฟชั่น

 ถ่ายภาพครอบครัว Family A  5,900.-

ถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด        4  ท่าน

ภาพขนาด 16x20                           1  ใบ 

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย  ขนาด 16x20

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ          ขนาด 16x20 

ภาพขนาด 4x6 พร้อมไฟล์รีทัช             5  ใบ

ถ่ายภาพประมาณ                             30-50  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio 

 

ถ่ายภาพครอบครัว Family B  9,900.-

ถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด        4  ท่าน

ภาพขนาด 20x24                           1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย  ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ          ขนาด 20x24

อัลบั้ม LCD 6x8                            จำนวน     1  เล่ม

ภาพลงอัลบั้ม                                 20  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ภาพที่ลงในอัลบั้ม)  20  ใบ

ถ่ายภาพประมาณ                               30-50  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

 

ถ่ายภาพครอบครัว VIP Family A 19,000.-

ถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด         4  ท่าน

 ภาพขนาด 20x24                            1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย   ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ           ขนาด 20x24

อัลบั้ม LCD 8x12                            จำนวน     1  เล่ม

ภาพลงอัลบั้ม                                   30  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ภาพที่ลงในอัลบั้ม)    30  ใบ  

ถ่ายทำท่านละ                                  2 ชุด

ถ่ายภาพประมาณ                              90-110 แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

 

ถ่ายภาพครอบครัว VIP Family B  29,000.-

ถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด         5  ท่าน

ภาพขนาด 20x30                            1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย   ขนาด 20x30

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ           ขนาด 20x30

ภาพขนาด 20x24                            1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย   ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ           ขนาด 20x24

อัลบั้ม LCD                                    ขนาด 10x12

ภาพลงอัลบั้ม                                  30  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ภาพที่ลงในอัลบั้ม)   30  ใบ  

ถ่ายทำ ท่านละ 3  ชุด

ถ่ายภาพประมาณ                             110-130 แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

 

ถ่ายภาพครอบครัว VIP at HOME   39,000.-

ถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด         5  ท่าน

ภาพขนาด 30x40                            1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย   ขนาด 30x40

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ           ขนาด 30x40 

ภาพขนาด 20x30                            1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย   ขนาด 20x30

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ           ขนาด 20x30 

อัลบั้ม LCD                                    ขนาด 10x15

ภาพลงอัลบั้ม                                   30  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ภาพที่ลงในอัลบั้ม)    30  ใบ 

ถ่ายทำ ท่านละ 3  ชุด

ถ่ายภาพประมาณ                               110-130 แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายทำที่บ้านลูกค้า หรือนอกสถานที่ (ในเขตกทมฯ และปริมณฑล)


 

ถ่ายแบบแต่งงาน

ถ่ายแบบแต่งงาน

 

ถ่ายภาพพอร์ทเทรท | แฟชั่น A    3,500.-

ภาพขนาด 16x20                       1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย ขนาด 16x20

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ     ขนาด 16x20 

ภาพขนาด 4x6 พร้อมไฟล์รีทัช          5  ใบ

ชุดในการถ่ายทำ   2   ชุด

ถ่ายภาพประมาณ         30-50  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

 


 

ถ่ายภาพพอร์ทเทรท | แฟชั่น B    4,500.-

ภาพขนาด 20x24                       1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ     ขนาด 20x24 

ภาพขนาด 4x6 พร้อมไฟล์รีทัช          10  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ในแพคเกจ)  10 ใบ

ชุดในการถ่ายทำ   3   ชุด

ถ่ายภาพประมาณ         40-50  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio 

 


 

ถ่ายภาพพอร์ทเทรท | แฟชั่น C    6,900.-

ภาพขนาด 20x24                       1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ     ขนาด 20x24 

อัลบั้ม LCD 6x8     จำนวน     1  เล่ม

ภาพลงอัลบั้ม           20  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ภาพที่ลงในอัลบั้ม)    20  ใบ        

ชุดในการถ่ายทำ   4   ชุด

ถ่ายภาพประมาณ         50-60  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

 


 

ถ่ายภาพพอร์ทเทรท | แฟชั่น VIP    9,500.-

ภาพขนาด 20x24                       1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ     ขนาด 20x24 

อัลบั้ม LCD 8x10     จำนวน     1  เล่ม

ภาพลงอัลบั้ม           20  ใบ

ไฟล์ภาพพร้อมรีทัช (ภาพที่ลงในอัลบั้ม)    20  ใบ        

ชุดในการถ่ายทำ   5   ชุด

ถ่ายภาพประมาณ         100-130  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

 


 

ถ่ายภาพพอร์ทเทรท | แฟชั่น ALL FILE    14,900.-

ภาพขนาด 20x24                       1  ใบ

พร้อมกรอบหลุยส์สีขาว /ทอง/กรอบลอย ขนาด 20x24

พร้อมเคลือบรักษาภาพแบบพิเศษ     ขนาด 20x24 

อัลบั้ม LCD 8x12     จำนวน     1  เล่ม

ภาพลงอัลบั้ม           30  ใบ

ไฟล์ภาพทั้งหมด  (ประมาณ 100  ใบ)        

ชุดในการถ่ายทำ   5   ชุด

ถ่ายภาพประมาณ         90-120  แอคชั่น

พร้อมแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า เครื่องประดับวันถ่ายทำ 

*ถ่ายภาพ Indoor ณ Bangkok Wedding Studio

back to top