บริการงาน Organize

 

แม่งาน-รันคิว  (3-4 ท่าน ไม่รวมพิธีกร)

สำหรับพิธีหมั้นงานเช้าและพิธีการงานเย็น โดยทีมงานรันคิวมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
ที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ แทนเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ผ่านวันที่สำคัญไปได้อย่างสวยงาม

รันคิวพิธีการงานเช้า ราคา 8,000 บาท

รันคิวพิธีการงานเย็น ราคา 8,000 บาท

รันคิวพิธีการงานเช้าและพิธีการงานเย็น  ราคา 15,000 บาท


ชุดพานขันหมาก

 

 

ชุดพานขันหมากปราณีตศิลป์  SET  19,999 บาท

 

 • พานขันหมาก

 • พานธูปเทียนแพ

 • พานใส่สินสอด

 • พานแหวน

 • พานขนมมงคล 9 อย่าง

 • พานเชิญขันหมาก

 • ต้นกล้วย + ต้นอ้อย (พานทอง)

 • พานทองใส่บริวาร 8 พาน


ชุดพานขันหมากปราณีตศิลป์ SET 24,999 บาท

 • พานขันหมาก

 • พานธูปเทียนแพ

 • พานสินสอด (เงิน)

 • พานสินสอด (ทอง)

 • พานแหวน 2 พาน

 • พานขนมมงคล 9 อย่าง

 • พานเชิญขันหมาก

 • ต้นกล้วย + ต้นอ้อย (พานทอง)

 • พานทองใส่บริวาร 16 พาน


 

  

 

ชุดพานขันหมากวิจิตรศิลป์  SET  25,999 บาท

 • พานขันหมาก

 • พานธูปเทียนแพ

 • พานใส่สินสอด

 • พานแหวน

 • พานขนมมงคล 9 อย่าง

 • พานเชิญขันหมาก

 • ต้นกล้วย + ต้นอ้อย (พานทอง)

 • พานทองใส่บริวาร 8 พาน


ชุดพานขันหมากวิจิตรศิลป์ SET 31,999 บาท

 • พานขันหมาก

 • พานธูปเทียนแพ

 • พานสินสอด (เงิน)

 • พานสินสอด (ทอง)

 • พานแหวน 2 พาน

 • พานขนมมงคล 9 อย่าง

 • พานเชิญขันหมาก

 • ต้นกล้วย + ต้นอ้อย (พานทอง)

 • พานทองใส่บริวาร 16 พาน


 

back to top