WEDDING RECEPTION | K. Tip - K. Bee

 

งานเลี้ยงรับรองงานแต่งงานเย็นสวยๆ จากคุณทิพย์และคุณบี    เอามาให้ชมบรรยากาศงานและไฮไลท์ภาพสวยๆ กันบางส่วน

ถ่ายรูปงานแต่ง

ถ่ายรูปงานเลี้ยงเย็น

ถ่ายภาพงานแต่ง

ช่างภาพงานแต่ง

แพคเกจถ่ายรูปแต่งงาน

ถ่ายภาพงานเลี้ยง

ช่างภาพแต่งงาน

wedding reception

wedding ceremony

 

wedding-reception2
wedding-reception1
wedding-reception4
wedding-reception3
wedding-reception6
wedding-reception5
wedding-reception7
wedding-reception8
wedding-reception9
wedding-reception10

back to top

 

sale-click