PREWEDDING | K.CAT - K.ART | @Asiatique เอเชียทีค

ไม่ต้องไปไกลต่างจังหวัด ไม่ต้องเป็นทุ่งหญ้า และท้องทะเล    บรรยากาศเมืองๆ  อิฐๆ ตึกๆ ก็เป็นสถานที่ pre wedding สวยๆ ได้    ภาพสวยๆ จากคุณแคทและคุณอาร์ท  ที่เลือกไปถ่ายทำที่ Asiatique สถานที่ถ่าย pre wedding สวยๆ  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านฝั่งธน ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศไทยไปแล้วว   โดยปกติตอนกลางคืนจะคนเยอะมาก  แต่ตอนกลางวัน แทบจะไม่มีผู้คน  บรรยากาศดีแบบนี้ ต้องเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับถ่ายทำ pre wedding เลยค่ะ

 

cover-cat-art

prewedding-asiatique14

prewedding-asiatique11

prewedding-asiatique7

prewedding-asiatique8

prewedding-asiatique10

 

prewedding-asiatique12

 

prewedding-asiatique16

 

prewedding-asiatique9prewedding-asiatique14
prewedding-asiatique5
prewedding-asiatique8
prewedding-asiatique4
prewedding-asiatique11
prewedding-asiatique2
prewedding-asiatique1
prewedding-asiatique9
prewedding-asiatique6
prewedding-asiatique13

back to top

 

sale-click