Bangkok Wedding Planner & Studio Co.ltd

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bangkok Wedding Planner & Studio Co.ltd ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

การขาย
ใบแจ้งหนี้
การแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
ติดตามลูกค้าเป้าหมายและปิดดีลกับผู้ที่มีโอกาสจะซื้อ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
การบัญชี
การบัญชีวิเคราะห์
โปรเจค
จัดระเบียบและวางแผนโปรเจ็กต์ของคุณ
เว็บไซต์
สร้างและปรับแต่งแอป Odoo ของคุณ
บุคลากร
บุคลากร
การสนทนา
แชท เมลเกตเวย์ และช่องทางส่วนตัว
รายชื่อ
รวมศูนย์สมุดที่อยู่ของคุณ
เช่า
จัดการสัญญาเช่า การส่งมอบ และการคืนสินค้า
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
Live Chat
สนทนากับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี
ประเทศไทย - รายงานการบัญชี